ENTREPRENAD

SKOGSENTREPRENADER MED HÖGSTA KVALITET!


Vi utför avverknings- och gallringsuppdrag i Jämtland med största omtanke för skogen. Våra förare har mångårig erfarenhet och utför sitt arbete noggrant och effektivt.


I vår maskinpark finns både skördare och skotare. Vi kan även hjälpa till med vägbyggnationer, dikningar och återställningar.

ENTREPRENAD INOM MARK & ANLÄGGNING


Vi kan hjälpa till med en mängd olika schaktnings- och grävuppdrag!


Vi utför grävningar enligt kundens specifikationer och önskemål och ordnar allt från att byta vägtrummor till att gräva för vatten och avlopp, utföra dikningar och schaktningar för husgrunder.


I vår maskinpark finns såväl grävmaskiner som hjullastare och lastbilar. Vi hjälper dig med hela entreprenaden!

SNÖRÖJNING OCH VÄGUNDERHÅLL


Vi har ett flertal fordon för snöröjning och vägunderhåll.


Förutom snöröjning och halkbekämpning åtar vi oss även uppdrag inom vägjusteringar med vår väghyvel!

TRANSPORTER


Vi har ett flertal lastbilar som kan frakta det mesta!

Vi kan utföra totalentreprenader vilket ger mycket bättre effektivitet än om flera leverantörer ska planera in arbetet tillsammans!


Vårt senaste tillskott för transporter är denna Mercedes Benz!